ประชุมวิชาการ เรื่อง “2P Safety : Nurse Excellence”

  • พิมพ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
เรื่อง “2P Safety : Nurse Excellence”

จัดโดย เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขตสุขภาพกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร  

 

สามารถลงทะเบียนและ Download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

ขอบคุณมากค่ะ