ประชุมวิชาการ การป้องกันตาบอดในผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินทางจักษุและการพยาบาล (ฟรีค่าลงทะเบียน)

  • พิมพ์

ประชุมวิชาการสำหรับพยาบาลทั่วไปเกี่ยวกับ
“การป้องกันตาบอดในผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินทางจักษุและการพยาบาล”
20-21 มิถุนายน 2562

ณ  ศูนย์ประชุมชั้น 9 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

ฟรีค่าลงทะเบียน สนใจติดตามข้อมูลเพิ่มเติม