อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขา การพยาบาลผ่าตัดจักษุ 2 เดือน

  • พิมพ์

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานประจำห้องผ่าตัด หรือเกี่ยวข้องกับงานผ่าตัดทางจักษุ

ลงทะเบียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรเฉพาะทาง สาขา การพยาบาลผ่าตัดจักษุ 2 เดือน กรมการแพทย์

ท่านสามารถลงทะเบียนและDownloadเอกสารประชาสัมพันธ์ได้ที่นี่ค่ะ

https://sites.google.com/view/nursing-meeting

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2562

“รับจำนวนจำกัด 30 คน”