ขยายเวลารับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตร : การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดจักษุ ประจำปี 2556

  • พิมพ์

ประกาศ

ขยายเวลารับสมัครผู้เข้าอบรม  หลักสูตร : การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดจักษุ  ประจำปี 2556 (ภาคปฏิบัติ)

วันปิดรับสมัคร จากเดิม 17 พฤศจิกายน 2555   เปลี่ยนเป็น    วันที่ 31 มกราคม  2556 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าอบรม    วันที่  15 กุมภาพันธ์  2556

 

 


 

     ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มงานวิชาการพยาบาล   โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 

     โทรศัพท์  0 3422 5818  ต่อ 7180, 1305

     ส่งใบสมัครได้ที่     : โทรสาร  0 3422 5151 

     E-mail      : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.