ประกาศรายชื่อรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ

  • พิมพ์

ประกาศรายชื่อรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ

คลิก