รับสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending machine) บริเวณ ชั้น 2

  • พิมพ์

รับสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending machine)

ดาวน์โหลดรายละเอียด