รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ

  • พิมพ์

ประกาศโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียด)