ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล หรือความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

  • พิมพ์

รายละเอียด