ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง (รายคาบ) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

  • พิมพ์

รายละเอียด