ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์โรคตา สาขาสุขุมวิท ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

  • พิมพ์

รายละเอียด