ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ปฏิบัติงานที่ศูนย์โรคตา สาขาสุขุมวิท ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

  • พิมพ์

รายละเอียด