ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เฉพาะตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

  • พิมพ์

รายละเอียด