ประกาศโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

  • พิมพ์

รายละเอียด