ประกาศโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

  • พิมพ์

รายละเอียด