ประกาศโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง (รายคาบ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ตำแหน่งเภสัชกร

  • พิมพ์

รายละเอียด