ประกาศโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถะนของบุคคล (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

  • พิมพ์

รายละเอียด