ประกาศโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง (รายคาบ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ตำแหน่งเภสัชกร

  • พิมพ์

รายละเอียด