ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เฉพาะตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

  • พิมพ์

รายละเอียด