ประกาศโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สาย ๗

  • พิมพ์

รายละเอียด