ประกาศโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

  • พิมพ์

รายละเอียด