ประกาศโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

  • พิมพ์

รายละเอียด