ประกาศโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) เฉพาะตำแหน่งครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

  • พิมพ์

รายละเอียด