ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง เพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์โรคตา สาขาสุขุมวิท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

  • พิมพ์

รายละเอียด