ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ไดัรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ครั้งที่๒/๒๕๖๒ เฉพาะตำแหน่งพนักงานประจำตึก

  • พิมพ์

รายละเอียด