ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ไดัรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง(รายวัน)ปีงบประมาณ๒๕๖๒ ตำแหน่งพนักงานบริการ

  • พิมพ์

รายละเอียด