ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

  • พิมพ์

รายละเอียด