ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 13/2557

  • พิมพ์

ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 13/2557