โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง

  • พิมพ์

20090421 75c63da7130c44e692b6vGdTwWs5SYLH
โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง ( Inflammatory bowel Disease)
โรคลำไส้อักเสบเรื้อรังเป็นกลุ่มอาการของภาวะการอักเสบของลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็ก โดยส่วนมากแบ่งได้เป็น 2 แบบ ดังนี้ Crohn’s disease และ ulcerative colitis ซึ่งความแตกต่างระหว่าง 2 แบบนี้ขึ้นกับบริเวณที่มีการอักเสบ กล่าวคือ Crohn’s disease จะมีการอักเสบทุกส่วนของระบบทางเดินอาหารตั้งแต่ปากจนถึงทวารหนัก ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ของผู้ป่วยจะพบการอักเสบที่ลำไส้เล็กส่วน ileum ในทางตรงกันข้าม ulcerative colitis จะจำกัดการเป็นอยู่ที่ลำไส้ใหญ่ และทวารหนักเท่านั้น.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas a lorem. Morbi libero orci, luctus non, pharetra egestas, fermentum vitae, nunc.

BlockQuote Author

ผู้ป่วยจะมีอาการ ปวดท้อง อาเจียน ท้องเสีย มีเลือดออกปนมากับอุจจาระ น้ำหนักลด ร่วมกับอาการเหมือนกันที่ผู้ป่วยเป็นโรคข้ออักเสบ (Arthritis), โรคที่มีสาเหตุจากเนื้อเยื่อกลายเป็นเนื้อเยื่อที่ตายแล้ว (Pyoderma gangrenosum) และโรคตับเรื้อรังซึ่งมีสาเหตุจากการอักเสบและเป็นแผลที่ท่อน้ำดีของตับ (Primary sclerosing chlolangitis) การวินิจฉัย โดยส่วนมากใช้วิธีส่องกล้อง และตัดชิ้นเนื้อเพื่อดูพยาธิสภาพของรอยโรค.