แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รพ ปี 2561

  • พิมพ์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2561

 

st61

 

strat61

 

  

 

  

 

ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลประจำปี 2563

 

QRSTG

shorturl.at/cAMP6